Förstagångsväljare i valet 2018

 

Här kan du ladda hem bilagan med samtliga förslag på vad som skulle få fler förstagångsväljare att rösta, som rapporten hänvisar till.

Och här kan du ladda hem själva rapporten.

Rapporten redogör för resultaten från en studie där 416 förstagångsväljare blivit intervjuade i 16 kommuner från norr till söder.

Kort sammanfattat visar resultaten att:

 • 87 procent tror att de kommer att rösta i riksdagsvalet 2018.
 • Fler kvinnor än män tror att de kommer att rösta.
 • Främsta anledningarna att rösta är att det är en möjlighet att påverka och en demokratisk plikt
  Okunskap, ointresse och lathet är enligt förstagångsväljarna huvudskälen till att inte rösta
 • De som anger att de inte tror att de kommer att rösta har svagare tillit till politiker och har också mer sällan pratat med en politiker
 • Mer information i skolan och beteendeförändringar hos politikerna skulle få fler att rösta
 • Hälften av förstagångsväljarna har pratat med en politiker någon gång och de flesta som gjort det har gjort det i samband med skoluppgifter
 • Den vanligaste graden av tillit är att lita delvis på att politiker fattar bra beslut
 • Utbildning, flyktingpolitik och miljö är de viktigaste frågorna för de intervjuade
 • Aftonbladet och sociala medier är de mest nyttjade informationskällorna om politik

 

Ladda hem rapporten med en utförlig redogörelse av resultaten.