Sveriges Miljonprogram

Kvantitativ studie med möjlighet för myndigheter att ställa frågor

 

Sedan 2011 har vi genomfört undersökningen Sveriges Miljonprogram fyra gånger. Över tusen respondenter boende i ett sjuttiotal miljonprogram och liknande områden svarade senast på frågor om uppfattningen av området, arbetsmarknaden, studier, journalister och vilka boendeformer som är mest önskade.

Vintern 2017 är det dags igen för en ny möjlighet för Sveriges myndigheter att få fördjupade insikter i Sveriges miljonprogram.

Kontakta Sweden Research för att delta med frågor 2017

Ta del av datan från senaste undersökningen