Män I VÅRDEN

Kvalitativ studie på uppdrag av Länsstyrelsen Stockholm

Länsstyrelsen i Stockholm uppdrog Sweden Research att genomföra en kvalitativ studie, med efterföljande analys, fokuserad på att bättre förstå situationen för män inom vård- och omsorgsyrken. Det är en yrkeskategori där fler är kvinnor än män, och då det är en sektor där nya rekryteringar kommer att behöva komma till, är det av intresse att undersöka om fler män skulle kunna tänka sig att arbeta inom yrket.

Ladda ner rapporten här