Jag vill ha ett hem! Jag vill ha min familj!

En intervjustudie med stockholmare som nyligen fått uppehållstillstånd

I syfte att kartlägga hur människor som kommit som flyktingar upplever sin situation tiden närmast efter att de fått uppehållstillstånd, har vi intervjuat 30 personer som kommit som flyktingar och bor i Stockholms län. Studien har gjorts på eget initiativ av Sweden Research, utan någon beställare eller finansiär.

Ladda hem rapporten

 

 
Fler studier där vi intervjuat flyktingar

Asylsökande i Sverige 2015-2016

Denna rapport redogör insikterna som samlats in från 456 asylsökande i totalt tretton kommuner, Orust, Mora, Eskilstuna, Nacka, Knivsta, Huddinge, Stockholm, Österåker, Svalöv, Trelleborg, Oskarshamn, Haparanda, Kiruna, Jokkmokk, Gällivare och Vindeln. Deltagarna har blivit intervjuade gruppvis och deltagarna i intervjuerna har inför denna besvarat en skriftlig enkät. Intervjuerna gjordes som en del av Flyktingbarometern, en studie som pågick mellan november 2015 och juni 2016.

Ladda hem rapporten

 

Varför ska jag bo här?

Varför vill asylsökande i ett område i Haparanda bo kvar men inte de i ett annat område i samma kommun? I den här studien ger 120 asylsökande i fem norrlandskommuner sitt perspektiv på bostadssituationen, vad trygghet innebär för dem och inte minst – när platsen de bor på också blir till ett hem. Studien är ett samarbete med ArkDes, Boverket och SKL.

Ladda hem rapporten

 

 

Svenljungas nya invånare

Invånare i Svenljunga som kommit som flyktingar intervjuade om sin situation vad gäller boende, social samvaro, hälsa, arbete och studier. Studien jämför invånare som nyligen fått uppehållstillstånd med invånare som haft det en längre tid.

En systerstudie där Bodens nya invånare blivit intervjuade enligt samma modell finns också.

Ladda hem rapporten

 

Asylsökande och landsbygden

Denna rapport redogör särskilt för insikterna från asylsökande i landsbygdsområden och perspektiv som är relevanta för landsbygdskommuner. Den bygger på svaren som samlades in i studien Asylsökande i Sverige, ovan, men redogör för extra material kopplat till temat.

Ladda hem rapporten

 

Erfarenheter av grundskolorna bland asylsökande

Detta utdrag fokuserar särskilt på insikterna från asylsökande som hade barn i grundskolan i Sverige, under tiden de väntade på besked om uppehållstillstånd. Den bygger på svaren som samlades in i studien Asylsökande i Sverige, ovan, och kompletterar med ytterligare insikter specifikt kopplade till skolgången.

Ladda hem rapporten