Social hållbarhet när det byggs i Skärholmen

 

Carlos Rojas har för Stockholms stad och Skärholmens stadsdelsförvaltning arbetat med en process som resulterat i en konkretisering av arbetet med social hållbarhet inom Fokus Skärholmen, ett stadsutvecklingsprojekt kopplat till ett ökat bostadsbyggande i Skärholmens stadsdelsområde.

De områden inom vilka en kunskapsinhämtning och idéutveckling skett, bland annat genom en intervjustudie med 186 personer i stadsdelsområdet, är:

  • Flickors och kvinnors tillgång till de offentliga rummen
  • Barn och ungas aktivitet inom kultur och idrott
  • Sysselsättningsgraden bland 16- till 29-åringar
  • Föräldrars val att låta sina barn gå på förskola
  • Boende och stadsmiljöer för lokala behov
  • Tryggheten i Vårberg
  • Delaktighet och kunskap

 

Ladda hem rapport med resultat från studien

Mer information om Fokus Skärholmen