Europeiska kommissionens Joint Research Centre

 

Sweden Research har tillhandahållit statistiska analyser åt det nyöppnade forsknings- och innovationsorganet inom Europeiska kommissionen. En av de första uppgifterna var att analysera hur fördelningen av de asylsökande som befinner sig i Grekland och Italien som EU:s medlemsstater tog beslut om att fördela mellan sig hösten 2015, utan att detta ännu skett.

Genom att konkretisera den faktiska konsekvensen av en fördelning vill Europeiska kommissionen närma fler stater beslut om mottagande. Ett sätt var att titta på vad det skulle innebära på kommunnivå, om de av EU-staternas kommuner som har fler än 30 000 invånare blev mottagare av de drygt 160 000 personerna det gäller. Svaret blev 89 per kommun.