Sweden Research
Når fler, når längre

Studier som inkluderar fler

I våra studier glömmer vi inte viktiga grupper av respondenter. De som andra har svårt att nå har vi arbetat med i ett årtionde. Studier som inkluderar ger också bättre resultat. En mer korrekt bild av verkligheten  helt enkelt. För oss, som utifrån studierna också gör analyser kring kommuners och myndigheters arbete med social hållbarhet, är det ett måste.

67%

Av de asylsökande känner att de kommer in i svenska samhället

1 012

invånare i miljonprogram och liknande områden har sagt vad de tycker om dem

55

män som arbetar inom vård- och omsorg har gett sin bild av jämställdheten inom yrket

Saknade du grupper i din senaste undersökning?

Vi kan komplettera med personliga intervjuer med 100 respondenter ur valfri grupp, till en låg kostnad.

Sweden Research har erfarenhet av områdesvandringar, barnkonsekvensanalyser och helt vanliga intervjuer med barn, enskilt eller i grupp. Med vår erfarenhet kommer vi snabbt till skott och ser till så att allt går rätt till, utan att det drar iväg varken tid- eller kostnadsmässigt.

Här har Sweden Research en beprövad modell där vi i samarbete med skolor intervjuar elever under skoltid i grupper av fem. Urvalen är slumpartade och eleverna som deltar trygga med varandra men inte i självvalda grupper. På så vis minskar vi att inbördes förhållanden påverkar vad de väljer att säga.

Sedan 2015 har Sweden Research intervjuat nästan 500 asylsökande i olika studier. Vi har upparbetade relationer med asylboenden i olika delar av Sverige, vilket förkortar tiden det tar att praktiskt komma till skott. Sweden Research har personal som talar farsi, arabiska och tigrinja, varav flera har egen erfarenhet av att ha sökt asyl i Sverige. Vi har också genomarbetade etiska och metodologiska överväganden som vi applicerar i studier där asylsökande ingår.

Även här når Sweden Research dit andra inte når. Genom vår erfarenhet av att arbeta med lätt svenska som talform, och de många språk vår personal behärskar, är vi effektiva i intervjuarbetet oavsett hur mycket svenska de vi ska intervjua har hunnit lära sig.

I samarbete med omvårdnadsboenden och servicehus genomför vi intervjuer även med de äldsta invånarna i en kommun eller en region. En grupp som ofta tappas, som förstås är ovärderlig när det gäller erfarenhet och visdom.

Sweden Research har erfarenhet sedan länge av att inkludera funktionsnedsatta i våra studier. Det kan vara genom att genomföra samtal i ett för gruppen vigt kafé, en fritidsgård eller klass. Vår vana att arbeta tillsammans med kommunala förvaltningar, som ofta ansvarar för dessa mötesplatser, kombinerat med vår vana av och vårt genuina intresse för att göra intervjuer med denna grupp underlättar arbetet.

Kompletta studier

Vi gör framförallt uppdrag från ax till limpa, eller från planering till genomförande till analys. Kvalitativt eller kvantitativt.

EXEMPEL #1 MÄN I VÅRDEN

EXEMPEL #2 ASYLUM SEEKERS IN SWEDEN

EXEMPEL #3 Sveriges miljonprogram

Röster från våra studier

Varsågod och ta del av några insikter som inspirerat oss särskilt.

Alma

”Vi måste förstå varför folk blir destruktiva, det räcker inte med en förklaring. Jag måste verkligen tänka mer på  det här. Ni också, ni måste se orsakerna.”

Anas

”Jag är advokat. Jag lärde mig svenska medan jag väntade på uppehållstillstånd. Jag tänkte bli advokat här i Sverige också. Men när de ändrade till tillfälliga uppehållstillstånd och jag måste få ett jobb på tretton månader för att få permanent uppehållstillstånd, som är viktigt för mig, då struntade jag i det och letar efter vilket jobb som helst.”

Alma

”Vi måste förstå varför folk blir destruktiva, det räcker inte med en förklaring. Jag måste verkligen tänka mer på  det här. Ni också, ni måste se orsakerna.”

”Shared wisdom is greater wisdom”

Ta kontakt

Så ser vi vart det kan leda...